Keresés

Pályázatok

Van jobb ötletünk!

 

napkolektor-napelem-energiaárak

Hírlevél

Facebook

joomla template

A napkollektorok hatásfoka

A napkollektorok a felületükre érkező napsugárzásnak csak egy részét alakítják át hasznos hőenergiává. Hasznosított hőenergiának a hőhordozó közeggel a napkollektorból elvezett energiát nevezzük. A hasznosított hőenergia és a napkollektor-felületre érkező napsugárzás hányadosa határozza meg a napkollektorok hatásfokát.

A napkollektorok hatásfokának megadásakor fontos, hogy azt milyen felületre vonatkoztatva adták meg. A síkkollektorok esetében ez lehet:
• A napkollektor legnagyobb befoglaló felülete. Ez a bruttó kollektorfelület.
• Szabad üvegfelület alatt értjük a napkollektor azon üvegezett felületét, melyen keresztül a napsugárzás a napkollektor belsejébe tud jutni.
• Az abszorberfelület a napkollektor elnyelőlemezének felülete, ezt másnéven nettó kollektorfelületnek is nevezzük.
A napkollektorok hatásfokát általában az abszorberfelületre, vagy a szabad üvegfelületre szokás megadni.
A napkollektorok veszteségei optikai- és hőveszteségekre oszthatók.
• Az optikai veszteségen az üvegfelület visszaverése és elnyelése, valamint az abszorberfelület viszaverése értendő. Nem függnek a napkollektorok hőmérsékletétől.
• A hőveszteségek a napsugárzás hatására felmelegedett abszorberlemez sugárzás, konvekció és hőátadás útján létrejövő veszteségei. A napkollektor és a környezeti levegő hőmérséklet-különbségétől függenek.